Regulamin korzystania z serwisu

Ważna informacja

Uważnie przeczytaj poniższy Regulamin korzystania z serwisu. Zakładanie konta na stronie serwisu ONE od TemplateMonster i kupno licencji na subskrypcję, oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś ten Regulamin i jesteś gotowy przestrzegać poniżej wymienionych zasad i warunków

 1. Użyj karty kredytowej lub konta PayPal, aby zapłacić za suskrypcję. W zależności od wybranej opcji płatności (lub nie) będziesz musiał uiścić opłatę manipulacyjną.
 2. Po wygaśnięciu ONE subskrypcji nasz system automatycznie pobierze kwotę (chyba że anulujesz subskrypcję) na następny okres płatności z Twojego konta PayPal lub karty kredytowej.
 3. Kiedy rejestrujesz się i zostajesz subskrybentem, powinieneś przestrzegać warunków określonych przez preferowaną opcję płatności.
 4. Jeśli nasz system nie potrąci płatności za następny okres płatności, subskrypcja zostanie zawieszona do momentu potrącenia płatności. Gdy subskrypcja ONE zostanie zawieszona, prawa określone w niniejszych warunkach również zostaną zawieszone.

1.1. Typy licencji na subskrypcję

TemplateMonster ONE udziela kilku rodzajów licencji na korzystanie z produktów („Produktów”) objętych subskrypcją ONE od TemplateMonster (zwaną „Subskrypcją”) sprzedawanych na naszej stronie internetowej przez dostawców zewnętrznych zgodnie z niniejszymi Warunkami („Licencja”) wydanymi przez naszą firmę:

 1. Roczna licencja nieograniczona

  Umożliwia pobieranie i korzystanie z dowolnej liczby produktów* dostępnych w ramach subskrypcji w ciągu jednego roku od daty zakupu, pozwalając na korzystanie z każdego produktu w dowolnej liczbie instalacji należących do Ciebie lub Twoich klientów. Usługi wsparcia są oferowane dla wszystkich produktów objętych subskrypcją i są udzielane na 1 rok od daty zakupu.
 2.  Dożywotnia nieograniczona licencja

  Umożliwia pobieranie i korzystanie z dowolnej liczby produktów* dostępnych w ramach subskrypcji na dowolnej liczbie instalacji należących do Ciebie lub Twoich klientów przez nieograniczony czas. Bezpłatne usługi wsparcia produktu są świadczone dla wszystkich produktów objętych subskrypcją i są udzielane na 1 rok od daty zakupu. Rozszerzone wsparcie można kupić osobno po upływie bezpłatnego okresu wsparcia. 
 3. Dożywotnia licencja nieograniczona

  Dożywotnia licencja nieograniczona pozwala na pobieranie i korzystanie z dowolnej liczby produktów objętych subskrypcją ONE od TemplateMonster, zakupionej w ramach Dożywotniego nieograniczonego planu cenowego, i używania każdego pojedynczego produktu na dowolnej liczbie instalacji, należących do Ciebie lub Twoich klientów, od daty zakupu bez daty wygaśnięcia. Produkty dostarczane w ramach Dożywotniej nieograniczonej subskrypcji ONE od TemplateMonster mogą obejmować produkty dostarczane przez dostawców zewnętrznych (sprzedawców). Usługi wsparcia są świadczone dla wszystkich produktów objętych subskrypcją i są przyznawane na nieograniczony czas od daty zakupu w przypadku zakupu subskrypcji w ramach Dożywotniego nieograniczonego planu cenowego.

1.2. Zostanie subskrybentem

Aby zarejestrować się i zostać subskrybentem, przed uzyskaniem dostępu do biblioteki produktów dostępnych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster, należy podać pełne i odpowiednie informacje, wypełniając formularz rejestracyjny, przestrzegając warunków wymienionych poniżej:

 1. aby zostać subskrybentem ONE od TemplateMonster, powinieneś używać tylko swoich prawdziwych danych i dodatkowych informacji.
 2. aby zostać subskrybentem ONE od TemplateMonster, musisz mieć co najmniej 18 lat.
 3. Powinieneś potwierdzić, że podane przez Ciebie informacje są dokładne i kompletne. konieczne jest aktualizowanie informacji na koncie (w tym, podanie aktualnego adresu e-mail).

Subskrypcja nie jest zbywalna.

Kradzież (a) tożsamości korporacyjnej lub udostępnianie (b) stronom trzecim konta osobistego jest surowo zabronione.

Serwis ONE od Templatemonster zaakceptuje lub odrzuci Twoją rejestrację, a także może anulować rejestrację po zaakceptowaniu, z dowolnego powodu, który uzna za właściwy.

Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrywania skarg lub zgłaszania naruszeń niniejszego Regulaminu oraz do podejmowania wszelkich działań, które uważamy za słuszne, w tym, ale nie ograniczając się do zgłaszania wszelkich podejrzanych działań niezgodnych z prawem do organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych stron trzecich oraz ujawniania wszelkich informacji niezbędnych lub odpowiednich dla takich osób lub podmiotów, dotyczące Twojego profilu, adresów e-mail, historii użytkowania, opublikowanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu.

1.3. Kontrola przeciwdziałająca oszustwom

Przetwarzanie zamówienia klienta może zostać zatrzymane z powodu środków bezpieczeństwa w takich sytuacjach jak:

 1. ręczna 10-20 minutowa kontrola przeciwdziałającą oszustwom (także zamówienie może zostać zatrzymane na dłuższy okres w przypadku poważniejszych dochodzeń). Kontrola przeciwdziałająca oszustwom wynika z rosnącej liczby transakcji oszustw od osób, które nie są rzeczywistymi posiadaczami kart kredytowych używanych podczas zakupu;
 2. dokonanie dużej liczby pobrań jednocześnie, w celu zapobiegania nieuczciwym działaniom, gdy produkty są uzyskiwane w celu dalszych nieautoryzowanych działań wymienionych w pkt. 2.2;
 3. gdy produkty są pobierane z różnych adresów IP jednocześnie, co jest niemożliwe dla jednego właściciela konta do zrobienia w tym samym czasie.

Z tego paragrafu możesz dowiedzieć się o aspektach używania licencji, co jest dozwolane, a co zabraniane w ramach licencji.

2.1. Autoryzowane działania

Po dokonaniu zakupu licencji Rocznej lub Dożywotniej nieograniczonej możesz pobrać dowolną liczbę produktów objętych subskrypcją i użyć ich do utworzenia produktu końcowego dla siebie lub dla klienta w ciągu jednego roku lub w nieograniczonym okresie czasu (w zależności od aktualnych warunków licencji, aby uzyskać więcej informacji, patrz ust. 1.1.)

Dozwolone jest:

 1. używać produktów objętych subskrypcją do tworzenia produktu końcowego do użytku osobistego;
 2. przekazywać produkt końcowy klientowi, pod warunkiem przestrzegania warunków i aktywnej subskrypcji;
 3. wykorzystywać dowolną liczbę produktów dostępnych na serwisie jako części produktu końcowego i przekazywać go klientowi lub w celach osobistych;
 4. dokonywanie niezbędnych modyfikacji naszych produktów dostępnych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster w celu ich dostosowania według Twoich celów po pobraniu.
 5. w przypadku, gdy produkt dostępny w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster zostanie wydany na licencji GNU General Public License v.3.0 (możliwe jest sprawdzenie, czy pobrany produkt jest wydawany na licencji GPL v.3.0 po rozpakowaniu archiwum z określonym elementem), mona używać tego elementu do tworzenia dowolnej liczby projektów należących do Ciebie lub Twoich klientów bez żadnych ograniczeń. Ta licencja umożliwia modyfikowanie produktu (zazwyczaj szablonu) i jego źródeł w celu dostosowania go według własnych potrzeb i redystrybucji produktu zgodnie z warunkami GPL.

2.2. Nieautoryzowane działania

Z tego akapitu dowiesz się o nieautoryzowanych działaniach, które są zabranione dla subskrybentów. Zabrania się:

 1. udostępniać jakichkolwiek produktów dostępnych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster, zmodyfikowanych lub niezmodyfikowanych, za pomocą jakichkolwiek środków (za pośrednictwem Torrent, LBRY lub jakichkolwiek sieci społecznościowych i messengerów lub za pośrednictwem dowolnej innej platformy);
 2. oferować produkty do redystrybucji lub odsprzedaży jakiegokolwiek rodzaju, chyba że jest to bezpośrednio dozwolone na podstawie uzyskanej licencji;
 3. sublicencjonowanie, cesja lub transfer wyżej wymienionych produktów do dowolnego podmiotu;
 4. odsprzedawać lub oddzieliać od produktu, a następnie ponownie wykorzystywać dowolną część zdjęć, ckipartów, fontów i materiałów wideo wykorzystanych w produktach dostępnych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster (te elementy stanowią integralną część naszych produktów);
 5. odsprzedawać produkty z modyfikacjami na dowolnych stronach, na innych platformach, serwisach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób (messengery, fora itp.).
 6. przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek treści lub innych treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obraźliwych, nękających, poniżających, niedozwolonych, oszczerczych, oszczerczych lub w inny sposób zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, naruszających prywatność innych, nienawistnych lub rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzą sprzeciw;
 7. pobierać produkty, których nie chcesz używać w projektach (ta zasada dotyczy przypadków masowego pobierania). W przypadku podejrzenia masowego pobierania Twój dostęp do serwisu ONE od TemplateMonster zostaniee ograniczony lub anulowany;
 8. korzystać z produktów pobranych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster po wygaśnięciu licencji;
 9. odsprzedawać produkt końcowy klientowi, gdy jego jedyną wartością jest zawarty do jego zestawu produkt pobrany w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster (produkt końcowy powinien być zarówno unikalny, jak i cenny sam w sobie).
 10. Korzystanie z produktów w usługach na żądanie jest niedozwolone. Na przykład, aby utworzyć SaaS (oprogramowanie jako usługa)
 11.  Niedozwolone jest wykorzystywanie produktów jako podstawy do promocji towarów lub usług na marketplaceu.
 12. Nie możesz ubiegać się o swoje prawa do żadnego z produktów dostarczonych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster. Wyłączne prawo do produktów dostępnych w ramach subskrypcji należy do serwisu ONE by TemplateMonster.

2.3. Warunki subskrypcji

Subskrybując ONE, zagadzasz się na następujące warunki:

 1. zgadzasz się na warunki ONE i rozumiesz, co możesz zrobić, a czego nie możesz zrobić z pobranymi elementami;
 2. zarówno autorzy platformy, tak jak i my, nie gwarantujemy, że jakikolwiek konkretny szablon będzie nieskończenie dostępny w ramach subskrypcji serwisu ONE;
 3. zestaw produktów cyfrowych w ramach subskrypcji ONE nie odzwierciedla katalog strony TemplateMonster, co oznacza, że niektóre elementy nie będą dostępna na serwsie ONE;
 4. po pobraniu dowolnego elementu stosowana jest niewyłączna licencja na jego dalsze wykorzystanie, które jest określone w Licencji ONE (niewyłączna licencja oznacza, że inni użytkownicy mogą również licencjonować ten sam przedmiot);
 5. nie zyskujesz prawa do posiadania pobranego produktu.

Wsparcie dla wszystkich produktów jest objęte subskrypcją ONE od TemplateMonster i jest zapewniane przez ds. Pomocy technicznej serwisu ONE od TemplateMonster zgodnie z zakupioną licencją.

Użytkownik nie rości sobie prawa do własności intelektualnej lub wyłącznej własności jakichkolwiek produktów objętych subskrypcją, zarówno modyfikowanych, jak i niezmodyfikowanych.

Treści stron trzecich mogą pojawiać się na stronie serwisu ONE od TemplateMonster lub mogą być dostępne za pośrednictwem linków na stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniekształcenia prawa, zniesławienie, pominięcia, fałsz, nieprzyzwoitość, pornografię lub wulgaryzmy w oświadczeniach, opiniach, oświadczeniach lub jakichkolwiek innych treściach na Stronie.

6.1.My i żaden z naszych Partnerów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia, roszczenia, odpowiedzialność karną lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z:

 1. wszelkich błędów lub pominięć na stronie serwisu ONE od TemplateMonster lub jakiekolwiek usługi lub produkty dostępnych na niej;
 2. niedostępności lub przerwania działania Strony lub jej funkcji;
 3. Twojego korzystanie ze Strony;
 4. treści zawartych na Stronie;
 5. jakiegokolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji poza kontrolą Strony objętej gwarancją.

6.2. Nie twierdzimy ani nie gwarantujemy, że strona serwisu ONE od TemplateMonster nie będzie zawierała błędów, wirusów lub innych szkodliwych komponentów, lub że wady zostaną naprawione.

6.3. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że informacje dostępne na Stronie lub za jej pośrednictwem będą poprawne, dokładne, aktualne lub w inny sposób wiarygodne.

6.4. Cechy, funkcjonalność lub zawartość strony serwisu ONE od TemplateMonster mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do edycji lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści. wiarygodne.

6.5. Subskrypcja ONE od TemplateMonster zapewnia dostęp do produktów w niej zawartych bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.

6.6. 6.6. W żadnym wypadku nasza firma lub jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, między innymi, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe lub wtórne lub inne straty wynikające z użycia lub niemożności korzystania z naszych produktów.

7.1. Jako Subskrybent możesz kupić i mieć dostęp do specjalnych ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez serwis ONE od TemplateMonster. Informacje o usługach są dostępne na naszej stronie.

7.2. Nie masz obowiązku korzystać z żadnej oferty lub usługi. Jeśli jednak zdecydujesz się to zrobić, będziesz musiał kupić odpowiedni produkt i / lub usługę na ONE od TemplateMonster.

7.3. Opisanie produktów i usług jest publikowane na naszej stronie.

7.4. Dodatkowe usługi są świadczone za dodatkową opłatą tylko dla subskrybentów, którzy zakupili którykolwiek z planów subskrypcyjnych ONE od TemplateMonster.

7.5. Niektóre usługi mogą wymagać dodatkowych informacji (niedostępnych na koncie), które należy podać w celu korzystania z usługi.

8.1. Niektóre usługi dostępne w ramach subskrypcji są świadczone przez dostawców zewnętrznych, więc wyłączną odpowiedzialność za te usługi i ich jakość ponosi dostawca tych usług.

8.2. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z transakcji między Tobą a sprzedawcami lub za jakiekolwiek informacje pojawiające się na stronach handlowych lub na jakiejkolwiek innej stronie połączonej z naszą stroną.

Ponieważ subskrypcja ONE od TemplateMonster zapewnia niematerialne, nieodwołalne produkty, nie dokonujemy zwrotów pieniędzy po zrealizowaniu zamówienia i uzyskaniu dostępu do produktów. Jako klient jesteś odpowiedzialny za zrozumienie tego przy zakupie subskrypcji.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że mogą wystąpić wyjątkowe sytuacje w odniesieniu do charakteru dostarczanego produktu.

Dlatego możemy dokonać zwrotu pieniędzy w następujących sytuacjach:

 1. w razie problemów z wysyłaniem wiadomości e-mail na serwerze dostawcy usług pocztowych lub własnym serwerze pocztowym, w ramach których nie możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail z zamówieniem. W takim przypadku zalecamy skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Reklamacje dotyczące niedostarczenia należy składać do naszego ds. rozliczeń w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia;
 2. jeśli nie pobrałeś żadnych produktów z serwisu ONE w ciągu 14 dni od momentu zakupu i złożyłeś wniosek o zwrót pieniędzy w okresie tego czasu.

Z reguły następujące sytuacje nie gwarantują zwrotu pieniędzy:

 1. zmieniłeś zdanie co do subskrypcji;
 2. dokonałeś przypadkowego zakupu;
 3. pobrane produkty przekraczają Twój zestaw umiejętności;
 4. żądania dobrej woli;
 5. kiedy produkt będący produktem zainteresowania został usunięty z serwisu ONE;
 6. spory zainicjowane z agentem płatniczym, gdy zainicjujesz spór, Twoje konto zostanie tymczasowo zawieszone, w międzyczasie zalecamy skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli rozwiązać wszelkie wątpliwości.

Pamiętaj, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i dlatego nie spełniamy żadnych żądań zwrotu pieniędzy / zwrotu produktu / wymiany produktu z powodu niezgodności naszych produktów z oprogramowaniem innych firm (wtyczki, dodatki, moduły, wyszukiwarki, skrypty, rozszerzenia itp.), które są określone jako kompatybilne w opisie dostępnym na stronie podglądu każdego produktu.

Nie gwarantujemy, że nasze produkty są w pełni zgodne z programami innych firm i nie zapewniamy wsparcia dla aplikacji innych firm.

Uzyskując dostęp do serwisu ONE, zgadzasz się, że wszystkie sprawy związane z dostępem do i korzystaniem z tej strony internetowej i / lub produktów dostarczonych w ramach subskrypcji źONE od TemplateMonster będą regulowane statutami i prawami stanu Floryda, bez względu na konflikt zasad prawa. Strony wyraźnie zrzekają się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zgadzasz się i niniejszym poddajesz się wyłącznej jurysdykcji osobistej i miejscowej sądów stanowych i federalnych hrabstwa Broward na Florydzie w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z dostępem lub korzystaniem z tej strony internetowej i / lub jej produktów.

Ujawnienie dowolnych informacji o zamówieniach, w tym identyfikatora zamówienia, klucza licencyjnego, łącza do pobierania itp jest zabraniane.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Regualminu korzystania z serwisu bez uprzedniego powiadomienia.