Warunki licencji

1. Kluczowe punkty

Wszystkie produkty (items) w ramach subskrypcji ONE ody TemplateMonster mają takie same warunki licencyjne.

 

Możesz używać produktów dostępnych w ramach subskrypcji ONE od  TemplateMonster do tworzenia produktów końcowych dla siebie lub swoich klientów.

 

Za każdym razem, gdy pobierasz produkt, masz prawo do używania go w jednym projekcie. Aby użyć produktu w nowym projekcie, po prostu pobierz go ponownie.

Niektóre ograniczenia użytkowania produktów opisano poniżej:

 • Niedozwolona jest odsprzedaż lub ponowna dystrybucja produktów.
 • Korzystanie z produktów w usługach na żądanie jest niedozwolone. Na przykład, aby utworzyć SaaS (oprogramowanie jako usługa)
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie produktów jako podstawy do promocji towarów lub usług na marketplaceu.

Po rezygnacji z subskrypcji tracisz prawo do korzystania z produktów z serwisu ONE od TemplateMonster. Wszystkie projekty ukończone podczas aktywnego okresu subskrypcji pozostają licencjonowane.

 

Pamiętaj, aby ukończyć pracę nad produktem końcowym i opublikować go lub przekazać klientowi przed wygaśnięciem subskrypcji.

 

Jeśli projekt korzystający z produktu nie został ukończony, a chcesz nadal korzystać z pobranych elementów, musisz odnowić subskrypcję.

2. Zasadnicze warunki użytkowania

Możesz używać poduktów dostępnych na serwisie ONE od TemplateMonster do tworzenia produktów końcowych zarówno dla siebie, jak i dla użytkowników końcowych.

Możesz również dostarczać produkty końcowe klientom, jeśli są oni użytkownikami końcowymi.

 1. Warunki korzystania z produktów

  Pobrane produkty muszą być częścią edytowalnego produktu końcowego i nie mogą być dystrybuowane „tak jak są” ani z niewielkimi modyfikacjami.
  Produkt końcowy może obejmować kilka produktów z subskrypcją, ale muszą one różnić się od oryginalnego produktu i mieć swoją własną wartość.
 2. Ważność licencji

  Możesz korzystać z dowolnego z pobranych elementów, dopóki subskrypcja jest aktywna. Pamiętaj, aby zdążyć stworzyć produkt końcowy i opublikować go lub przekazać klientowi przed wygaśnięciem subskrypcji.
  W przypadku, gdy Twój produkt końcowy nie jest gotowy i chciabyś nadal korzystać z pobranych elementów, będziesz musiał odnowić subskrypcję.
 3. Nieograniczone pobieranie

  Nie ma ograniczeń dotyczących pobierania plików, jednak masowe pobieranie elementów jest zabronione i może prowadzić do trwałego wyłączenia konta bez możliwości dalszego zwrotu.

3. Dozwolone działania

3.1. Użytkownik końcowy (Twój klient) ma prawo do używania produktu jako części produktu końcowego. W żadnym wypadku nie powinien oddzielać go od produktu końcowego, aby użyć go jako pojedynczego elementu.

3.2. Wszystkie elementy dostarczane w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster są obsługiwane przez jeden rok od daty zakupu licencji.

Pamiętaj, że usługi pomocy technicznej nie obejmują takich sytuacji jak:

 • produkty pobrane w ramach rocznej Licencji nieograniczonej są niezgodne z produktami osób trzecich;
 • do produktów pobranych w ramach rocznej Licencji nieograniczonej zostały wprowadzone zmiany dokonane przez osoby trzecie.

3.3. Do stworzenia produktu końcowego możesz użyć dowolnej liczby elementów dostarczonych w ramach licencji, przestrzegając warunki użytkowania.

4. Zabronione działania

Zabrania się używania produktów dostępnych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster w takich przypadkach:

4.1. Do tworzenia produktów końcowych po wygaśnięciu licencji. Pamiętaj, aby usunąć pobrane na serwisie ONE produkty, na wypadek gdybyś nie stworzył jeszcze produktu końcowego, a licencja już wygasła.

4.2. Zabrania się udostępnianie lub rozpowszechnianie produktów lub ich części w formie, w jakiej są, lub w formie akcji, w formie szablonu, części szablonu, usługi lub bundle. Ta zasada ma zastosowanie nawet w przypadku modyfikowanych produktów.

4.3. Zabrania się odsprzedawać pobrane produkty. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy produkt końcowy został wykonany na podstawie produktu, a jedyną wartością produktu końcowego jest zawarty do jego zestawu produkt (pobrany produkt staje się główną częścią produktu końcowego).

4.4. Nie możesz ubiegać się o swoje prawa do żadnego z produktów dostarczonych w ramach subskrypcji ONE od TemplateMonster. Wyłączne prawo do produktów dostępnych w ramach subskrypcji należy do serwisu ONE by TemplateMonster.

4.5. Nie można domagać się uznania praw do elementu jako znaku towarowego lub znaku usługowego w produkcie końcowym utworzonym przy użyciu tego elementu.

5. Licencja wygasła. Przedłużenie

Po wygaśnięciu licencji na subskrypcję nie będziesz miał dostępu do biblioteki produktów na stronie serwisu ONE od TemplateMonster.

Po rezygnacji z subskrypcji tracisz prawo do korzystania z produktów z serwisu ONE od TemplateMonster. Wszystkie projekty ukończone podczas aktywnego okresu subskrypcji pozostają licencjonowane.

 

Pamiętaj, aby ukończyć pracę nad produktem końcowym i opublikować go lub przekazać klientowi przed wygaśnięciem subskrypcji.

 

Jeśli projekt korzystający z produktu nie został ukończony, a chcesz nadal korzystać z pobranych elementów, musisz odnowić subskrypcję.